Vízi vándortábor-vezető pedagógus továbbképzés

A Testnevelési Egyetem és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség vízi vándortábor-vezető akkreditált továbbképzést szervez pedagógusok számára.

A továbbképzés azonosító száma: A/8756/2017

A képzéssel megszerezhető kreditpontok száma: 30

A továbbképzés megnevezése: Vízi vándortábor-vezető

A továbbképzés célja: pedagógusok felkészítése vízi vándortáborok vezetésére.

A továbbképzés célcsoportja: Minden olyan pedagógus végzettségű, tanári vagy nevelői munkakörben tevékenykedő, aki rendelkezik vízitúrázási, vándortáborozási tapasztalattal illetve ilyen típusú megbízatást kap. A Bejárható Magyarország kerettanterv vízi orientációs változatát választó iskolák pedagógusai. Iskolai pedagógiai program részeként túraszakkörök, iskolai körök, civil és egyházi szervezetek, egyesületek, az iskolával együttműködésben lévő egyesületek pedagógus végzettségű dolgozói.

A jelentkezés feltételei:

 • egyetemi vagy főiskolai szintű tanári vagy tanítói szakon megszerzett pedagógusi diploma vagy oklevél.
 • legalább átlagos egészségügyi állapot igazolása házi/üzemi orvos által.
 • alapszintű úszástudás (testnevelő tanár végzettséggel rendelkezőknek nem kell igazolás erről, más szakos végzettségűeknek igazolás kiadására jogosult úszómestertől vagy úszóedzőtől kell a hivatalos igazolást beszerezni. Érdeklődni lehet az uszodáknál.)
 • számlakérő nyilatkozat

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók:

 • Kérjük, regisztráljon a https://virtualcampus.tf.hu/tanfolyamok oldalon!
 • A "Tanfolyamok" menüpont alatt keresse meg a képzést (Pedagógus továbbképzés).
 • Az oklevél/diploma másolatát, az orvosi igazolást, az úszástudás igazolását és a számlakérő nyilatkozatot a jelentkezéssel EGYIDEJŰLEG (!) el kell juttatni a következő e-mail-címre: (tárgy: VVT NYÁR) Kérjük, a fájlok neveiben szerepeljen a jelentkező neve, pl. NagySandordiploma.pdf).
 • A jelentkezés beérkeztéről automatikus rendszerüzenetben kap értesítést, azonban a jelentkezés azután válik elfogadottá, miután a kötelező mellékletek (diploma/oklevélmásolata, orvosi igazolás, úszástudás igazolása, számlakérő nyilatkozat) beérkeznek – erről szintén kap visszaigazolást. 
 • A jelentkezés határidő lejárta után értesítést küldünk a tanfolyam indulásáról és a további tudnivalókról.
 • Jelentkezési határidő: 2018. május 21. hétfő 23:59

A képzés időpontja:

 • elmélet: 2018. május 25. péntek
 • gyakorlat: 2018. május 26-27. szombat-vasárnap

A továbbképzés óraszáma: 30 óra (elmélet és gyakorlat)

Miért érdemes a képzésben részt venni az érintett pedagógusoknak?

 • A kötelező pedagógus továbbképzésnek megfelelően biztosítják a kreditpontok megszerzését.
 • Képesek lesznek a tanulók átlagéletkorának megfelelő vízi vándortábor biztonságos és tartalmas levezetésére.
 • Megismerik és alkalmazzák a vízitúrázáshoz, táborozáshoz szükséges normákat, szabályokat, jogszabályokat.
 • Alkalmassá válnak a veszélyhelyzetek elkerülésére, az esetleg szükséges egészségügyi tennivalók kiválasztására és megvalósítására.
 • Szakszerűen használni tudja a vízitúra során a vízi sporteszközöket.
 • Lehetőség nyílik további programok keretében szakmai körökhöz csatlakozni.

A továbbképzés lebonyolítása: A program döntően az előadókra, a résztvevők aktív tevékenységére, csoportos feladatmegoldására, interaktív tevékenységére és gyakorlatokra épít. A hallgatók megismerik a vonatkozó szakirodalom jellemző és elérhető írott és elektronikus forrásait. A 30 órás továbbképzés keretében a rövid előadásokon túl a jelenlévők a terepi gyakorlatokon keresztül is megismerhetik a vízitúra- és táborvezetés releváns eszköztárát. A képzés során kialakulnak, fejlődnek a megvalósításhoz szükséges releváns kompetenciák.

A képzés minden résztvevőnek 3 oktatási napból (1 elméleti és 2 gyakorlati) áll. A képzés helyszíne: Esztergom Testvérvárosok parkja, Ferences Sportpálya és egész napos elfoglaltságot jelent. Elmélet: péntek 13:00-19:00, Gyakorlat: szombat-vasárnap 08:00-20:00.

A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadják a szervezők, a szabad helyek függvényében. A képzés csak min. 15 fő jelentkezése esetén indul.

Az elméleti és gyakorlati képzés során az alábbi témakörök kerülnek sorra:

 • A továbbképzés rendszere és tematikája
 • Vízi turizmustevékenységek
 • Vízitúra története és hagyományok
 • A víziturizmus jogi szabályozása
 • Kijelölt vándortáborútvonalak (évente újabb víztestekkel bővül)
 • Vándortábor pedagógiai koncepciója és feladatai
 • Biztonság, mentés, higiénia
 • Felkészülés és tervezés a vándortáborozásra
 • Terhelés-élettani, edzéselméleti folyamatok a vízitúrázás kapcsán
 • A magyarországi víztestek általános leírása, Duna-vízgyűjtő általános földrajza, vízrajza
 • A vízitúrázás, vándortáborozás térszínei, gyakorlati tapasztalatok
 • Evezés túrahajó típusokban (evezés, kormányzás elmélete és gyakorlata, versenytechnikák alkalmazása)
 • A vízitúrázás eszközei, hajóbeosztás, elhelyezkedés, a szerepkörök kialakítása
 • A vízitúrázás kialakult típusai, túratípusok jellemző összetevői
 • Szakmai kompetenciák (hajószállítás, optimális útvonal tartása, hatékony evezés, eredményes kormányzás, vészhelyzetek elkerülése, biztonsági követelmények betartása)
 • Teljesítménykritériumok (hajóba történő beszállás, átszállás, hajótípusok szerinti evezési technikák alkalmazása, haladási iránycélok elérése, haladás folyóvízen és állóvízen, kikötésitechnikák alkalmazása, víz- és időjárásiviszonyokhoz való alkalmazkodás, biztonságos segítési és mentési technikák begyakorlása)

Értékelések, vizsgák: A képzés írásbeli, szóbeli és gyakorlati (gyakorlatsor bemutatása a vízen) vizsgával zárul. A sikeres vizsgát tett hallgatók államilag elismert tanúsítványt kapnak az akkreditált pedagógus továbbképzés elvégzéséről.

A képzés díja kedvezményesen: 10.000.- Ft/fő.

 • tandíj: 9.000 Ft
 • szakmai vizsgadíj (elmélet + gyakorlat): 1.000 Ft

A képzés díja tartalmazza az elméleti és gyakorlati oktatás díját, a gyakorlati oktatás, szállás (2 éjszaka elhelyezéssel) és étkezés költségeit, a tananyagot és a vizsgadíjat.

A befizetés módja: a továbbképzés költségének befizetése banki átutaláson keresztül történik az egyetem számlájára a jelentkezés véglegesítése után. Számlaszám: MÁK (Magyar Államkincstár) 10032000-00334679-00000000. A közlemény rovatban kérem a következőket írja be: Név, Vízi vt-vezető 2018 nyár

A tanfolyammal kapcsolatos további információ: Testnevelési Egyetem (TF), Továbbképző Központ (+36-1-487-9286)